24 May

REshare.vn – “ Vòng lặp” thời trang là gì? Tôi đang muốn nói đến việc sử dụng thời trang tuần hoàn để hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Vậy nó hạn chế như thế nào?

Mô hình sản xuất bền vững

Mô hình kinh tế tuần hoàn không chỉ là một cách tiếp cận phi tuyến tính, tập trung vào việc không có rác thải mà còn phải đảm bảo hai công đoạn “ khai thác “ và “ sản xuất”. Việc khai thác tài nguyên vất chất và tạo ra sản phẩm cũng cần mang tính bền vững và tái tạo được.

Ví dụ, Chứng nhận Cradle2cradle đưa ra một tiêu chuẩn tiếp cận cho vòng tuần hoàn của vật liệu. Nó đánh giá xem liệu sản phẩm đã được sản xuất đúng với đặc tính của nền kinh tế tuần hoàn, dựa trên năm hạng mục quan trọng: sức khỏe vật chất, tái sử dụng vật liệu, quản lý carbon và tái tạo năng lượng, quản lý nước và công bằng xã hội.

Vòng đời cuối cùng

Sau cùng thì một mô hình tuần hoàn cũng xem xét giai đoạn cuối cùng trong vòng đời của một sản phẩm . Nếu sản phẩm không thể sử dụng được nữa( dù toàn bộ hay một phần) hoặc không thể được tái chế thành vật liệu thô thì có thể được thải bỏ mà không gây hại cho môi trường.

Chú tâm đến thiết kế với tính bền vững và tuần hoàn

Không chỉ đơn giản là loại bỏ chất thải và sử dụng vật liệu thô, thời trang tuần hoàn còn phải xem xét ở góc độ thiết kế sản phẩm từ khâu sản xuất , sử dụng và xử lý cuối cùng. Các vấn đề thiết kế cần xem xét bao gồm việc sử dụng sợi đơn thay vì sợi pha trộn, đảm bảo các loại phụ liệu may mặc có thể tháo ráp dễ dàng và có thể được phục hồi để tái sử dụng, và việc sử dụng thuốc nhuộm và thành phẩm đảm bảo an toàn.

Sản xuất bền vững

Một đặc tính quan trọng của thời trang tuần hoàn là cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho phép chúng được phục hồi và tái sinh thay vì tận dụng cạn kiệt và gây ô nhiễm, dù là vật liệu thô hay vật liệu sản xuất.

Sử dụng lâu hơn

Thời trang tuần hoàn không chỉ hướng đến việc tạo ra quần áo, giày dép và phụ kiện sử dụng được lâu mà còn xem xét lại quyền sở hữu thông qua việc bán lại, chia sẻ, cho thuê mô hình và thiết kế lại các sản phẩm hiện có, chẳng hạn như gia tăng giá trị thông qua việc nâng cấp.

Tái chế dễ dàng hoặc trở lại thành vật liệu đầu vào

Các hệ thống và cơ sở thu gom, tái sản xuất và tái chế hiện nay đang thiếu rất nhiều thứ cần thiết để giữ cho tất cả hàng may mặc và giày dép hiện hữu luân chuyển trong vòng tuần hoàn cho dù thông qua hoạt động bán lại, nâng tầm đồ cũ hay tái chế.

Mọi loại chất thải ra môi trường đều an toàn, dễ dàng và nhanh chóng

Những thuật ngữ kỹ thuật như là “ phân hủy sinh học” và “ hữu cơ” thường không xuất hiện trong ngành thời trang, thì giờ đây là những quy trình quan trọng trong ngành thời trang tuần hoàn. Vật liệu nên được phân hủy trong đất nhanh chóng, dễ dàng và không gây ô nhiễm khi chúng không còn khả năng sử dụng được.