28 Jan

Đồ ri là gì ?

“Đồ ri” (hoặc còn gọi là “3R” – recycle, reuse, renew) là một sản phẩm thời trang hướng tới lối sống bền vững và việc tận dụng tài nguyên mà sử dụng lại, tái chế và tái sử dụng các vật dụng để giảm thiểu số lượng chất thải và tài nguyên mới được sản xuất.

  • Recycle là quá trình chuyển đổi các vật dụng cũ thành các vật dụng mới sử dụng lại.
  • Reuse là sử dụng lại các vật dụng cũ mà không cần chuyển đổi hoặc sửa chữa chúng.
  • Renew là quá trình tái sử dụng nguồn tài nguyên hoặc tái chế chúng thành các sản phẩm mới.

3R là một trong những cách quan trọng để giảm thiểu sự tàn phá và giữ vững tài nguyên của trái đất. Nó cũng giúp giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả sản xuất.

Đồ ri là khái niệm mới

“Reshare” là tổ chức đang sử dụng khái niệm “Đồ ri” ( recycle , reuse, renew ) trong hoạt động của kinh doanh và giáo dục thị trường.REshare có thể sử dụng các kỹ thuật 3R để tái chế và tái sử dụng các vật dụng hoặc tài nguyên để giảm thiểu sự tàn phá và giảm chi phí cho công ty hoặc cho môi trường. Bạn có thể truy cập trang web reshare.vn để tìm hiểu thêm chi tiết về hoạt động của Reshare và các sản phẩm đồ ri.

Để đồ ri trở thành xu hướng

“đồ ri” (recycle, reuse, renew) cần được tích cực được thực hiện và chia sẻ trên toàn xã hội. Một số cách để làm điều này bao gồm:

  1. Tạo những chương trình và hoạt động tái chế và tái sử dụng để giúp tăng sự tình nguyện của cộng đồng.
  2. Liên kết với các tổ chức và cá nhân để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm về cách tái chế và tái sử dụng tốt nhất.
  3. Tạo ra những nền tảng trực tuyến cho phép người dùng chia sẻ và trao đổi vật dụng đã sử dụng.
  4. Tạo ra các chương trình thưởng hoặc chương trình hỗ trợ cho những cá nhân hoặc tổ chức đang sử dụng các kỹ thuật “đồ ri”
  5. Tạo ra các hoạt động quảng bá để nâng cao nhận thức của công chúng về việc tái chế và tái sử dụng và cách nó có thể giúp giảm thiểu tài nguyên và giảm ô nhiễm.

Leave A Comment